9 Μαΐ 2011

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ, ΜΑΖΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Οι οδοιπόροι της 32ης Μαραθώνειας πορείας Ειρήνης ξεκουράζονται στην Αγ. Παρασκευή

Από τη συγκέντρωση στην Αγ. Παρασκευή

Η 32η Μαραθώνεια πορεία Ειρήνης καταλήγει στο Υπ. Πολέμοου (Εθν. Άμυνας)

Η μεγάλη συγκέντρωση μπροστά από το Υπ. Πολέμοου (Εθν. Άμυνας)

Ο Θανάσης Παφίλης στο βήμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: